Om oss

Gjennom over 45 år har vi levert litande løysing. 

Framside » Om oss

Fagfolk

Dyktige fagfolk

Vi har dyktige fagfolk med fagbrev og sertifiseringer. 

Lang erfaring

Lang erfaring

Gjennom over 45 år har vi opparbeida oss verdifull kompetanse på fagområda våre. Du kan lite på oss.

godkjent

Berekraft

Med litande løysing i alle ledd jobbar vi med berekraft, HMS og sertifisering.

Litande løysing i 45 år

Sidan Arne Olav Østerbø starta opp i 1977, har Østerbø Maskin AS vokse til å verte ei av dei viktigaste bedriftene i området. Østerbø Maskin AS er leverandør av litande løysingar innan reservekraft,utstyr til havbruksnæringa, og elektromekanisk produksjon.

Meland Elektro vart starta som Inst. Harry Meland i 1979, og har utført elektriske installasjonar i heile Nordhordland og Bergen. Frå nybygg og industri til serviceoppdrag i heimen din.

Frå 2022 er desse bedriftene fusjonert saman til Østerbø Maskin AS.

Du finn oss på Østerbø, i Sløvåg og på Frekhaug. Gjennom over 45 år har vi vore ein praktisk problemløysar for bransjar som havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg. Vi har brei erfaring med industrivedlikehald, både elektro, automasjon og mekanisk. Bedrifta har i dag over 50 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse

Mekaniker

Ledige stillingar

Er du interessert i å jobbe med oss?

Er du vår nye:

  • Industrielektrikar/automatikar
  • Arbeidsleiar plast/mekanisk 
Østerbø

Kva er litande løysing i praksis?

Rett produkt og rett kvalitet

Rett, påliteleg og varig løysing

Rett og konkurransedyktig pris

Rett leverings- og garantitid

Litande løysing

Rett funksjonalitet og kapasitet

Rett opplæring og dokumentasjon

Rett oppfølging og support

= Rett og slett fornøgd kunde

Korleis jobbar vi for å nå dette?

I botn for arbeidet vi gjer ligg fire kjerneverdiar  som seier litt om korleis vi jobbar oss i mellom og mot deg som kunde for å kvar dag levere litande løysingar.

Engasjert

Med engasjert meinar vi å «vere på», bry seg

Vi kjem med innspel, viser interesse og er løysingsorienterte

Dette er måten vi arbeider på

Lojal

Med lojal meinar vi at vi er til å stole på og dette gir oss eit tydeleg «VI» meir enn «EG»

Respekt

Med respekt meinar vi måten vi møter andre på

Vi lyttar, viser forståing og er imøtekommande

Gjennomført

Med gjennomført meinar vi at vi er tru mot verdiane våre

Dette syner att i haldningane og handlingane våre

Vi gjer som vi seier, og står for det vi har sagt

Litande

litande a3 (presens partisipp av II lite) verd å lite på, påliteleg, sætande

ei litande kjelde, opplysning

(kjelde: nynorsk ordbok)

Løysing

løysing f3 (norrønt leysing; av løyse)

  • det å løyse: spørsmålet krev løysing svar
  • resultat som kjem av løysing (I,4): planløysing / finne ei løysing på mysteriet / ei enkel løysing
  • praktisk ordning, måte å gjere noko på: finne ei god, tilfredsstillande løysing i omsorga for dei eldre

(kjelde: nynorsk ordbok)

Kontakt oss for ei litande løysing

Richard Cornell

Richard Cornell

Adm. dir.

Østerbø, Sløvåg, Meland

M: 95 23 16 52

E: richard@osterbo.no

Linda Oppedal

Linda Oppedal

Økonomi- og personalsjef

Østerbø, Sløvåg

M: +47 48 16 17 03

E: linda@osterbo.no

Sentralbord

Sentralbord

Østerbø

M: + 47 48 16 17 18

E: om@osterbo.no

Startbank
Berekraft
Himoinsalogo